"КВЛ КНЯЖЕВО-КОПИТОТО" ЕООД

Дружество “КВЛ КняжевО-Копитото” е създадено през 1997г. в гр. София.
Дружеството е правоприемник на създадената през 1986 г. Лаборатория за безразрушителен контрол на детайли и въжета за въжени линии и ски-влекове, която обединява усилията на пионерите на тази дейност в България.
Дружеството има преки контакти с френската фирма за въжени линии "Pomagalski" и австрийските фирми "Doppelmaer" и "Girak".

Дейност

Основната дейност на дружество "КВЛ КНЯЖЕВО-КОПИТОТО" ЕООД е свързана с:

  • Проектиране, изграждане и монтиране на въжени линии и ски-влекове
  • Поддържане, ремонтиране и преустройстване на въжени линии и ски-влекове
  • Безразрушителен контрол на въжени линии и ски-влекове, на детайли и въжета за: въжени линии, ски-влекове, повдигателни съоръжения, асансьори, шахтни и аналогични съоръжения
  • Безразрушителен контрол на съоръжения, конструкции и елементи - основен метал и заварени съединения
  • Измерване дебелини на стени на метални съоръжения
  • Измерване на съпротивление на защитни заземителни уредби, на мълниезащитни заземителни уредби и импеданса Zs на контура "фаза – защитен контур" на електрически уредби и съоръжения до 1000 V

Дружество "КВЛ КНЯЖЕВО-КОПИТОТО" ЕООД е вписано на основание чл. 36, ал. 6 от Закона за техническите изисквания към продуктите в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на въжени линии и ски влекове под регистрационен номер С 582/11.04.2011 г.

Натиснете удостоверението за по-голям размер.

Нашите Проекти

Специалистите в дружество "КВЛ КНЯЖЕВО-КОПИТОТО" ЕООД и Органа за контрол "КК-БРК" имат съществен принос при изграждането, експлоатацията и контрола на голяма част от въжените линии и ски-влекове в страната, а именно:

  • Кабинкови въжени линии: КВЛ "Симеоново-Алеко", КВЛ "Боровец-Ястребец", КВЛ "Банско-Шилигарника", КВЛ "Картала"
  • Седалкови въжени линии и ски влекове на: Пампорово, Банско, Витоша, Чепеларе, Боровец и други
Image 01