Контакти

Дружество “КВЛ КняжевО-Копитото” е създадено през 1997г. в гр. София.
Дружеството е правоприемник на създадената през 1986 г. Лаборатория за безразрушителен контрол на детайли и въжета за въжени линии и ски-влекове, която обединява усилията на пионерите на тази дейност в България.
Дружеството има преки контакти с френската фирма за въжени линии "Pomagalski" и австрийските фирми "Doppelmaer" и "Girak".

Адрес

1415 София,
кв. Драгалевци,
ул. "Крушова градинаˮ № 51
Тел.+359888861268
Е-mail: aaid@abv.bg