За Нас

Дружество “КВЛ КняжевО-Копитото” е създадено през 1997г. в гр. София.
Дружеството е правоприемник на създадената през 1986 г. Лаборатория за безразрушителен контрол на детайли и въжета за въжени линии и ски-влекове, която обединява усилията на пионерите на тази дейност в България.

Анкетна карта

високо средно ниско
да не не съм сигурен
да не не съм сигурен
да не не съм сигурен
отлично добро лошо
от препоръка от интернет друго: